KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Lodos Grup Tasarım Danışmanlık Yazılım ve Dış Tic. Ltd. Şti. (bu sözleşmede "Arkadaşgrup" olarak anılacaktır.) on-line mağazasından alışveriş yapmak için, üyelik kayıt formunu doldurarak sanal mağaza üzerinde kullanıcı hesabı ve şifre edinilmelidir. (kayıt formunu dolduran ve şifre edinen gerçek ya da tüzel kişiler bu sözleşmede "üye" olarak anılacaktır.) Üye, üyelik işlemlerini başarıyla tamamladığı ve bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Arkadaşgrup ile sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Arkadaşgrup, sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında alışveriş imkanı sunar. Üye, Arkadaşgrup sanal mağazasında kendisinin belirleyeceği bir "şifre"ye sahip olur. Kayıt sırasında vermiş olduğu e-mail adresi üye'ye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliği olamaz. "Şifre" sadece üye tarafından bilinir ve dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamı ile üye nin sorumluluğundadır. Arkadaşgrup, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Üye'nin, Arkadaşgrup üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için; kayıt sırasında e-mail adresi ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Arkadaşgrup’a "login" olmak şeklinde tanımlanır. Üye'nin yükümlülükleri

  • Üye, Arkadaşgrup servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
  • Arkadaşgrup tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Arkadaşgrup’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, Arkadaşgrup servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Arkadaşgrup’ın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun üyeye ait olduğunu,
  • Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Arkadaşgrup’ın sorumlu olmayacağını,
  • Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Arkadaşgrup’ın sorumlu olmayacağını,
  • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
  • Arkadaşgrup’ın dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
  • Kurallara aykırı davrandığı takdirde Arkadaşgrup’ın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
  • Üye, kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
  • Üye, yapmış olduğu alışverişin mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,

kabul ve taahhüt etmiştir.
Lodos Grup Tasarım Danışmanlık Yazılım ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ ne verilen yetkiler Arkadaşgrup herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Üye tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi Arkadaşgrup tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Tüm alanları doldurmuş ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan üyelerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir. Arkadaşgrup , kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Arkadaşgrup , stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesiyle Arkadaşgrup ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez. Arkadaşgrup satışa sunduğu ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğüne sahiptir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Arkadaşgrup hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Arkadaşgrup sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır. 
Ürün İadesi
Ürün iadesi ile ilgili olarak tüketici kanunu maddeleri geçerlidir.
Geçerlilik
Üye kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
Sözleşmenin Sona Ermesi
Arkadaşgrup dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.